1/29/2011

ஓர் அடியானுக்கும் நிராகரிப்பிற்கும் இடையில் பிரித்துக் காட்டுவது தொழுகையை விடுவதாகும் என நபி صلى الله عليه وسلم அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) நூல்:முஸ்லிம்

நமக்கும் நிராகரிப்பாளர்களுக்கும் இடையில் பிரித்து காட்டுவது தொழுகைதான்.
எனவே எவன் தொழுகையை விட்டு விடுகிறானோ, அவன் காபிராகி விட்டான்
என நபி صلى الله عليه وسلم அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: புரைதா (ரலி) நூல்:திர்மிதீ, நஸயீ

some pictures1/25/2011

masjid in malaysia

நோயாளிக்காக பிரார்த்திக்க வேண்டியவை

அபூஅப்துல்லா என்ற உஸ்மான் இப்னு அபுல் ஆஸ் (ரலி) அறிவிக்கின்றார்கள்:
''நான் என் உடலில் ஏற்பட்ட வலி குறித்து நபி(ஸல்) அவர்களிடம் முறையிட்டேன். அப்போது என்னிடம், உன் உடலில் வலி உள்ள இடத்தில் உன் கையை வைத்து,
பிஸ்மில்லா என மூன்று முறை கூறு! பின்பு, ''அஊது பி இஸ்ஸத்தில்லாஹி வகுத்ரதிஹி மின் ஷர்ரி மா அஜிது வ உஹாஃதிர்'' என்று ஏழு முறை கூறு! என்று கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (முஸ்லிம்) (ரியாளுஸ்ஸாலிஹீன்: 905)
துஆவின் பொருள்:
அல்லாஹ்வின் கண்ணியம் அவனது சக்தி மூலம் நான் அடைந்துள்ள மற்றும் பயப்படுகின்ற தீமையை விட்டுப் பாதுகாவல் தேடுகிறேன்.

1/17/2011

குத்பா உரை

இந்த வார ஜும் ஆ குத்பா உரையை
நமது பள்ளியின் புதிய இமாம் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.
பெற்றோர்களை பேனுதல் என்ற தலைப்பில்
உரை நிகழ்த்தினார்கள்
நல்ல ஒரு சொற்பொழிவாக இருந்தது..
பள்ளியில் வழக்கம்போல கூட்டம் நிரம்பியது.
ஏராளனமான பெண்களும் தொழுகைக்கு வந்து இருந்தனர்.

இப்போது பள்ளியில் தொழுகை நேரம்
மதியம் 12.30 பாங்கு
தொழுகை சரியாக 1.15

1/13/2011

Learn Arabic

Learn Arabic

Madina Arabic : Book 1:

Lessons in Arabic Language – Book 1; [as taught at the Islaamic University of Madeenah]
- 127 pages, Adobe Acrobat 5 document (size = 8.29mb) (from fatwa-online.com)
-Author : Shaykh Dr. V. ‘Abdur-Raheem
Arabic Grammar Rules for Madeenah Book One [Ms Word Doc] – from fatwa-online.com
Translated Notes for Madeenah Book One [Ms Word Doc] – from fatwa-online.com
Madina Book 1 – Arabic Solutions - book by Dr. V. ‘Abdur-Raheem – [PDF - 78 pages - 7.3 MB ]
Madina Book 1 – English Key – book by Dr. V. ‘Abdur-Raheem – [PDF - 61 pages - 7.5 MB ]
Madina Book 1 – Urdu Key – Book by Dr. V. ‘Abdur-Raheem -[PDF - 61 pages - 2.5 M )]
DVDs – Madinah Arabic Language Course – Book 1: Total 9 DVDs – from LQToronto.com
Part 01 | Part 02 | Part 03a | Part 03b | Part 04 | Part 05a | Part 05b | Part 06a
Part 06b | Part 07a | Part 07b | Part 08a | Part 08b | Part 09a | Part 09b
You can purchase these from LQToronto.com Non-Profit Store
MadinaBook 1 Handouts – Zip - for the above DVDs – from LQToronto.com
Download the above DVDs : 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09
Its in RAR Format, so you will need a program like WinRAR or 7Zip to extract the files. You will need to download all the parts for DVD 01 and then select Part 01 and click Extract here and you will have the files. This process applies to all of the DVD’s.
Mp3 Audio - Madina Arabic – Book 1 – Audio in Arabic – These are read by. Dr. V. Abdur Rahim and are only in Arabic . No translation no grammar explanation. The aim is to teach the proper pronounciation.
Chapter 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Mp3 Audio – In English – for Shaykh Dr. V. Abdur-Raheem’s Madina Arabic – Book 1, and recorded by Shaykh G M El Shukri (May Allah bless them both!).
Tape wise Audio – 6 Tapes : Tape 01 | 01b | 02 | 02b | 03 | 03b | 04 | 04b | 05 | 05b | 06 |
Chapter-wise audio: Madina-Arabic-Shukri.html – High Quality mp3
Other mp3 audio for book 1 – This site covers the Madina Arabic books 1 & 2. Lesson by lesson and page for page
Madina Arabic : Book 2:

Lessons in Arabic Language – Book 2; [as taught at the Islaamic University of Madeenah]
- 223 pages, Adobe Acrobat 5 document (size = 14.32mb) (from fatwa-online.com)
-Author : Shaykh Dr. V. ‘Abdur-Raheem
Madina Book 2 – Arabic Solutions – Book by Dr. V. ‘Abdur-Raheem -[ PDF -68 pages - 5.7 MB ]
Madina Book 2 – English Key – Book by Dr. V. ‘Abdur-Raheem – [ PDF - 110 pages - 13.3 MB ]
Madina Book 2 – Urdu Key – Book by Dr. V. ‘Abdur-Raheem – [ PDF - 133 pages - 6.2 MB ]
Translated Notes for Madeenah Book Two [Ms Word Doc] – from fatwa-online.com
Umm Zakkee’s personal study notes to Dr. V. ‘Abdur-Raheem’s ((Lessons in Arabic Language)) – Book 2; [as taught at the Islaamic University of Madeenah]
- 276 pages, Adobe Acrobat document (size = 37.7mb) (from fatwa-online.com)
DVDs – Madinah Arabic Language Course – Book 2: Total 16 DVDs – from LQToronto.com
Part 01a | Part 01b | Part 02a | Part 02b | Part 03a | Part 03b | Part 04a | Part 04b
Part 05a | Part 05b | Part 06a | Part 06b | Part 07a | Part 07b | Part 08a | Part 08b
Part 09a | Part 09b | Part 10a | Part 10b | Part 11a | Part 11b | Part 12a | Part 12b
Part 13a | Part 13b | Part 14a | Part 14b | Part 15a | Part 15b | Part 16a | Part 16b
Madina Book 2 & 3 Handouts – Zip - from LQToronto.com
You can purchase these DVDs from LQToronto.com Non-Profit Store
Mp3 Audio – In English – for Shaykh Dr. V. Abdur-Raheem’s Madina Arabic – Book 2 , and recorded by Shaykh G M El Shukri (May Allah bless them both!).
Tapes wise Audio – 01a | 01b | 02a | 02b | 03a | 03b | 04a | 04b 05a | 05b | 06a | 06b | 07a | 07b | 08a | 08b | 09a | 09b | 10a | 10b | 11a | 11b | 12a | 12b | 13a | 13b | 14a | 14b | 15a | 15b | 16a | 16b |
Chapter-wise audio: Madina-Arabic-Shukri.html – High Quality mp3
[Link] Chapter wise Audio – Audio for Madina Arabic Book 2
Other mp3 audio for book 2 - This site covers the Madina Arabic books 1 & 2. Lesson by lesson and page for page
Madina Arabic : Book 3:
Lessons in Arabic Language – Book 3; [as taught at the Islaamic University of Madeenah]
- 151 pages, Adobe Acrobat 5 document (size = 13.25mb) (from fatwa-online.com)
- Author : Shaykh Dr. V. ‘Abdur-Raheem
Madina Book 3 – Arabic Solutions - Book by Dr. V. ‘Abdur-Raheem – [ PDF - 140 pages - 14.5 MB ]
Madina Book 3 – English Key – Book by Dr. V. ‘Abdur-Raheem -[ PDF - 172 pages - 34.6 MB]
Madina Book 3 – Urdu Key – Book by Dr. V. ‘Abdur-Raheem – [ PDF - 179 pages - 11.5 MB ]
Abu ‘Abdullah’s Personal study notes to Dr. V. ‘Abdur-Raheem’s (Lessons in Arabic Language)- Book 3; [as taught at the Islaamic University of Madeenah]”
- 35 pages, Microsoft Word 2002 document (size = 597kb) (from fatwa-online.com)
- by Abu ‘Abdullaah — (important notes covering the topic of i’raab)
You can purchase DVDs for this book from LQToronto.com Non-Profit Store
Madina Book 2 & 3 Handouts – Zip - for above DVDs – from LQToronto.com
Mp3 Audio – In English – for Shaykh Dr. V. Abdur-Raheem’s Madina Arabic – Book 3 , and recorded by Shaykh G M El Shukri (May Allah bless them both!).
Tapes (imcomplete) – 1 | 1b | 2 | 2b | 3 | 3b | 4 | 4b | 5 | 5b |
Chapter-wise audio: Madina-Arabic-Shukri.html – High Quality mp3 ( incomplete -only 11 Lessons)
Madina Side Books:

These books are not the three medina books that everyone knows about; rather they are the books that are used alongside the medina books that are used in the Medina University, these books a wide variety of topics like phrase usage of verbs and terms, Fiqh, Dictation, Hadith, Reading in which the 3 Medina Books by themselves do not cover. [source]

Madina side book : Reading level 1 [pdf]
Madina side book : Expression level 1[pdf]
Madina side book expression level 2 [pdf]
Others :

Madinah Arabic Language Course from http://www.madinaharabic.com
Based on one of the most popular courses being used today – the Madinah Book Series which are used by Madinah University to teach English speaking students the Arabic language. The course tutorials are being compiled by Shaykh Sulayman Gani and checked by Dr V Abdur Rahim (the author of the Madinah Book Course)
Amazing DVDs of Learning Madinah Arabic language Course - Must Watch !! – Total 48 DVDs
From Institute of the Language of the Quran in Toronto. LQToronto.com – Free . No Copy Rights
Madina Books – Glossary – book by Dr. Abdur Rahim – from LQToronto.com – 256 Pages – [PDF]
A Glossary of words used in Durus al-Lughah al-Arabiyyah li ghair al-natiqina biha – by Dr. V.Abdur Rahim
Madina Books – Blank Verb Conjugation Sheet [PDF - 1 Page]
Madinah Arabic

http://www.islamic-knowledge.com/Learning_Arabic/

http://www.emuslim.com/

http://www.understandquran.com

Arabic Pronouns

Arabic Basics (101 basic phrases)

Arabic List of Verbs

Arabic List of Adjectives

Arabic List of Animals

Arabic List of Occupations & School

Arabic List of Body Parts

Arabic List of Time expressions & Weather

Arabic List of House & Food

Arabic List of Places & Sports

Arabic verbs chart

Glossary of Arabic Grammar Terms

Understand the Quran the easy way

தொழுகை நேரங்கள்

தொழுகையாளிகள் நமது பள்ளிவாசலுக்கு தினமும் பஜ்ர் தொழுகைக்கு அதிகமானோர் வருகின்றனர். இரன்டு வரிசை குறையாமல் மக்கள் வருகின்றனர். வாரந்தோ...