5/24/2014


கேரள மாநிலம் மலப்புரத்தில் உள்ள ஒரு பெரிய பள்ளிவாசல்

நபிகளாரின் விண்ணகப்பயணம் என்ற தலைப்பில் S.கமாலுத்தீன் மதனீ அவர்கள் உரையாற்றிய போது...