5/24/2014


கேரள மாநிலம் மலப்புரத்தில் உள்ள ஒரு பெரிய பள்ளிவாசல்

நபிகளாரின் விண்ணகப்பயணம் என்ற தலைப்பில் S.கமாலுத்தீன் மதனீ அவர்கள் உரையாற்றிய போது...


தொழுகை நேரங்கள்

தொழுகையாளிகள் நமது பள்ளிவாசலுக்கு தினமும் பஜ்ர் தொழுகைக்கு அதிகமானோர் வருகின்றனர். இரன்டு வரிசை குறையாமல் மக்கள் வருகின்றனர். வாரந்தோ...