8/29/2011

இந்த வார ஜும்மா உரை


இந்த வார ஜும்மா சொற்பொழ்வு
வீடியோ பதிவாக தருகிறோம்.
நமது வாசகர்கள் கேட்டு
இரு உலகிலும் வெற்றி பெற...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

தொழுகை நேரங்கள்

தொழுகையாளிகள் நமது பள்ளிவாசலுக்கு தினமும் பஜ்ர் தொழுகைக்கு அதிகமானோர் வருகின்றனர். இரன்டு வரிசை குறையாமல் மக்கள் வருகின்றனர். வாரந்தோ...